Rosenmetoden

Tove skolan 2
Bilden är tagen i Köpenhamn under en utbildningsdag 2002

Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen.

Behandlingen bidrar till djup avspänning och en ökad kroppsmedvetenhet. Metoden skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA. Metoden har utvecklats kontinuerligt genom erfarenheter i klientarbetet.

”Spänningen i kroppen är den historia du inte kunde berätta.” – Marion Rosen


Rosenterapeuten möter dig där DU är

Behandlingen sker på en massagebänk genom att terapeuten med sin beröring låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Med hjälp av en stöttande närvaro kan du börja känna igen, acceptera och öppna för känslan eller minnet som kan finnas i det undermedvetna.


”Det handlar om förändring – från den person du tror att du är till den du verkligen är.” – Marion Rosen


Användningsområden:

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

 • Lider av fysisk smärta
 • Har muskelspänningar eller hållningsproblem
 • Lider av sömnlöshet eller trötthet
 • Har svårt att slappna av i en stressad vardag
 • Vill uppnå större kroppsmedvetande
 • Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
 • Söker en fysisk eller känslomässig förändring

Mer om Rosenmetoden

Allteftersom livet formar oss har vi lärt oss att hålla tillbaka och ta kontrollen över våra känsloreaktioner. Det som en gång var ett sätt att överleva eller hantera omständigheter i vår omgivning, kan så småningom börja ta sig uttryck som smärta eller spänningar i kroppen. Rosenmetoden ger dig en möjlighet att komma tillbaka till och göra medvetet det som begränsar, håller ihop eller gör ont. Det du blir medveten om kan du acceptera eller släppa taget om.

Forskning visar att Rosenmetoden kan ge:

 • Förbättrad psykisk hälsa
 • Förbättrad fysisk hälsa
 • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
 • Stöd i personligt växande
 • Utökad kraft att genomföra livsförändringar

Hur ofta behöver jag gå på behandling?
En behandling fortsätter efter det att du har gått hem. Det har satts igång en process, känslorna och insikterna kan komma mellan behandlingarna. 1-2 veckor mellan behandlingarna brukar vara det vanliga.

Du blir bemött med respekt och tystnadsplikt från Rosenterapeuten.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Medlemskapet garanterar att jag har genomgått godkänd utbildning och har fullgoda försäkringar (dvs. både ansvars -och patientförsäkring) 

Rosenmetoden är godkänd av Skatteverket som avdragsgill friskvård, så du kan använda ditt friskvårdsbidrag från din arbetsgivare.

Information om Rosenmetoden via youtube:

Intervju med Marion Rosen 2006. Klicka på Länken här

Din kropp vet hur du mår / Rosenmetoden. Klicka på Länken här

Hans Axelssons intervju med Marion Rosen. Klicka på Länken här

Vad säger forskningen?

I september 2009 publicerades den första artikeln av Karolinska Institutets forskningsprojekt om Rosenmetoden i den vetenskapliga tidskriften Journal of Alternative av Complementary Medicine.
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0489.

Forskning har också visat att beröring påverkar kroppens hormonproduktion. Kerstin Uvnäs Moberg heter professorn i fysiologi vid Karolinska Institutet som numera är erkänd som en av världens främsta hormonforskare och den som först upptäckte att fysisk beröring faktiskt utlöser detta lugn-och-ro-hormon.

När vi blir rädda eller arga reagerar egot med att vilja skydda sig. All energi går ut till musklerna som spänner sig medan bara det allra nödvändigaste går till hjärta och lungor så att vi överlever. I det här läget är vi inte mottagliga för beröring – då handlar allt om att skydda sig. När vi är rädda reagerar vi, medvetet eller omedvetet. Kämpar eller flyr.

Även om det idag forskas på att ge oxytocinspray till personer med autism, sociala fobier, ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar och även missbrukare av kemiska substanser, är det inte bara så enkelt som att tillföra hormonet på kemisk väg. Det har redan visat sig att vårt nervsystem inte ger känslan av lugn utan att vi dessutom får den yttre bekräftelsen genom beröring/närhet som sänder signalen; Det är lugnt!

Hon säger att i vissa fall skulle säkerligen massage kunna ersätta lugnande tabletter. Dessutom kan det faktum att en annan person som tar hand om och bryr sig om en, ha en terapeutisk effekt.

Det lugn som massage och annan beröring ger är inte bara tecken på att stresshormonerna sjunker, utan ett tillstånd i sig. Huden är kroppens största sinnesorgan och därigenom det viktigaste sättet att öka ”lugn-och-ro”-hormonet oxytocin medan stresshormonerna cortisol och adrenalin samtidigt minskar. Oxytocinet höjer dessutom smärttröskeln, aktiverar mag- och tarmkanalens rörelser och sänker blodtrycket. Immunförsvaret förbättras också av beröring.

Läs mer i boken ”Lugn och Beröring – Oxytocinets läkande verkan i kroppen” av Kerstin Uvnäs Moberg.

OXYTOCIN…
 • …lindrar smärta
 • …sänker blodtrycket
 • …sänker nivån av stresshormoner
 • …ger bättre matsmältning och näringsinlagring
 • …stimulerar tillväxt
 • …påskyndar läkning av sår och stärker immunförsvaret
 • …gör oss mer lugna och rofyllda
 • …gör oss mer sociala och intresserade av vår omgivning
 • …gör oss mindre rädda och fientligt inställda
 • …förbättrar relationer
 • …underlättar inlärning

Vid en studie på en BB-avdelning med för tidigt födda barn, återfick de barn som fått massage snabbare sin hälsa och naturliga kroppsvikt jämfört med en kontrollgrupp, säger Maria Hernandez-Reif som är läkare vid Touch Research Institute (TRI) i Miami, USA. http://www.miami.edu/touch-research/

Vår forskning visar att massage förbättrar immunförsvaret, säger Maria Hernandez-Rief, vilket ju är allmänt vitaliserande och bl.a. minskar ångesttillstånd och stress.

Liknande försök visar att beröring förbättrar hälsan även hos människor med t.ex. astma, reumatism, ätstörningar, migrän, sömnproblem, PMS, högt blodtryck, fibromyalgi och diabetes.