Rosenmetoden

Tove skolan 2

Rosenmetoden är en form av kroppsbehandling som syftar till att lösa upp spänningarna i kroppen.
Det är en mjuk beröring, där Rosenterapeuten möter dina spända muskler med sina händer då du ligger på en massagebänk.

När terapeuten vidrör den spända muskeln är målet att detta ska göras på ett sätt som motsvarar den spänning som muskeln själv har.
På så sätt blir det möjligt för den som får behandling att öka medvetenheten om vad som sker i kroppen.
Var kan jag bli mjukare? Var kan jag öppna mig? Är det så min kropp spänner upp.

Rosenterapeuten tittar på kroppen som på en topografisk karta, var är det indraget, respektive utbuktande? Var finns det andning i kroppen? Var är det kallt? Var är det varmt?
Terapeuten använder sina händer för att utforska och lyssna.

Kroppens hållning avspeglar ofta också hållningen till livet.
Därför upplever klienterna ofta, att när spänningarna släpper, förändras deras attityd till livet och tillvaron.
Kroniskt spända och värkande muskler ger hämmad andning och rörelseförmåga, dålig blodcirkulation och brist på energi, vilket begränsar våra möjligheter och potentialer

I Rosenmetoden arbetar vi med de kroniskt spända musklerna.
Många av våra kroniska muskelspänningar är ofta gamla vanemönster och försvar som kanske inte behövs mer.
De uppstod vid en tidpunkt i våra liv då vi behövde våra muskelspänningar som försvar, pga situationer som var svåra att hantera.
Muskler som är spända trots att de inte utför något arbete, men som har ”glömt bort” att slappna av, kan genom Rosenmetoden få en möjlighet att återgå till sitt normala tillstånd av vila och avspänning.

När spänningarna i kroppen löses upp under en behandling, frigörs de känslor som orsakat spänningen. På så vis försvinner också spontant de fysiska symtom som varit förknippade med känslorna.
En viktig aspekt av en rosenbehandling är klientens val. Att släppa spänningen är ett val, att behålla den är ett annat.
Kroppen är intelligent, och släpper inte fram mer än vi kan hantera just nu.
En rosenbehandling upplevs väldigt olika av klienterna, vissa upplever det avslappnande, andra meditativt, och några upplever det känsloladdat. Det kan upplevas på många olika sätt, och varje behandling är unik och inte den andra lik.

Hur ofta behöver jag gå på behandling?
En behandling fortsätter efter det att du har gått hem. Det har satts igång en process, känslorna och insikterna kan komma mellan behandlingarna. 1-2 veckor mellan behandlingarna brukar vara det vanliga.

Du blir bemött med respekt och tystnadsplikt från Rosenterapeuten.

Passar Rosenmetoden för alla?
NEJ. Den passar inte för dig:
– Ifall du är psykiskt sjuk.
– Ifall du missbrukar alkohol eller narkotika.
– Ifall du tar starka psykofarmaka.
– Ifall du är i en akut livskris (då behöver du ditt försvar, för att kunna fungera).
– Ifall du är i ett akut sjukdomstillstånd.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Medlemskapet garanterar att jag har genomgått godkänd utbildning och har fullgoda försäkringar (dvs. både ansvars -och patientförsäkring)
 

Kommentera