kurs 13-14 april

Intokurs Rosenmetoden i Lund på Humanova. Lärare Peter Olsson.

Under två dagar går vi djupt in i kroppslig
närvaro. En upplevelsebaserad helg för din
kropp och för ditt inre.
Du får en chans till stillhet och genom att
beröra och bli berörd, hitta delar av dig och
din kropp som kanske varit bortglömda
Finn avspänning och låt andetag, hållna sen
länge få en möjlighet att släppa taget och
andas ut.
Upplev att bli lyssnad på utan att bli
kommenterad eller avbruten.
Det här och mycket mera kommer vi att
utforska tillsammans under kursen.
Du kan vara med för din egen skull, för
att släppa inre och yttre stress. Kursen
är också första steget för dig som vill bli
Rosenterapeut.
Beskrivning
Rosenmetodens lyhörda, lyssnande beröring
och närvaro möjliggör en djupare kontakt
och kommunikation med dig själv och andra.
När vi kommer i kontakt med vår kärna så
känner vi vad vi behöver!
Behandlaren hjälper till att med beröring
leda oss in, under spänningar och attityder,
bortom de tankar vi har om alla ”varför”, in i
djup avspänning. Känslor, mönster och gamla
tankar får möjlighet att närma sig ytan och
släppa taget, lite i taget. Kroppen slappnar av,
gamla spänningar och attityder får en chans
att mjukna.
Metoden som grundades av sjukgymnasten
Marion Rosen är väl etablerad runt om
i världen och har funnits i Sverige sedan
80-talet.